Az Az EFOP-4.1.5-16-2017-00081 számú projekthez kapcsolódóan a kedvezményezett Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány már 2019-ben, az elkészült tervezői költségvetés alapján szembesült azzal, hogy az eredetileg tervezett bővítés, felújítás a támogatási összegből nem megvalósítható. Ennek oka a korszerűsítés túlzott vállalása, valamint az időközben megemelkedett építőipari kivitelezési költségek.

A támogatási kérelem benyújtása óta bekövetkezett gazdasági változások miatti plusz költségek önerős fedezését – saját források hiányában – a kedvezményezett sem vállalhatta. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány az új kalkulációk helyességének ellenőrzése céljából indikatív árajánlatokat is beszerzett, ám ezek is alátámasztották a tervezői költségbecslés nagyságrandi pontosságát. Ezzel egyértelművé vált, hogy módosítani kell az elképzeléseken.

A tervek átdolgozása során a kedvezményezett folyamatosan arra törekedett, hogy a projekt eredeti célkitűzése teljesüljön, azaz a tiszaburai diákok oktatására, nevelésére az eddigieknél korszerűbb körülmények közt kerülhessen sor. Jó hír, hogy mostanra a munkaterület átadása már megtörtént, azaz okkal bizakodhatunk, hogy a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel hamarosan hosszútávra is biztosítottá válnak a fontos kitörési pontot jelentő, minőségi oktatás feltételei.