Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-

halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

 

Konzorciumi Tag(ok):

 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00044.

 

Projekt elnevezése: Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban

 

Támogatás összege: 133 067 213 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 10. 01.

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

Projekt rövid leírása és célja:

 

Hosszú távú céljaink, hogy programunk által hozzájáruljunk az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez, valamint az oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Segítsük a minőségi oktatáshoz való hozzáférést intézményünk minőségének fejlesztése útján, csökkenjen a korai, a végzettség nélküli iskolaelhagyás.

Rövid távú céljaink: – hogy intézményünk szakmai fejlesztésével, szolgáltatásbővítésével hozzájáruljunk a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő tanulók ellátórendszerének minőségi javításához; tudásközponttá válva, olyan szolgáltatási professzió alakuljon ki, ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, segíti a társadalmi integrációt, a társadalom érzékenyítését. – sikeres együttműködések kialakítása, a szülők, a pedagógusok, a szakemberek, az intézmények bevonásával, hogy a szakmai fejlesztéseink eredményeként bővítsük a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek ellátórendszerének kínálatát, továbbá helyben elérhető szolgáltatásokat indítsunk, speciális eszközök beszerzésével támogassuk a tanulók fejlesztési folyamatát, és az eszközök kölcsönzésével segítsük a tanulókat, pedagógusokat és a szülőket is.

További cél, hogy az egyénre szabott fejlesztést, a személyre szabott tanulást támogató szolgáltatások épüljenek be a pedagógiai gyakorlatba, mely lehetővé teszi, hogy tanulóink az intézményünkben vagy lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat; hogy a pedagógusok felkészültek legyenek a szolgáltatások nyújtására, továbbá a szakterületükön kívül eső, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó területeken is a támogatás megvalósítására, a jelzések megtételére.

Cél továbbá a családok kompetenciáinak erősítése, az együttműködő partneri kapcsolat elmélyítése, a társadalmi érzékenyítés, a társadalmi elfogadás elősegítése.

Projekt keretében tervezett tevékenységek illeszkedése a projekt átfogó céljaihoz:

Szakmai, módszertani segédanyag fejlesztés

 1. Elektronikus eszköztár létrehozása
 2. Feladatgyűjtemény készítése képességterületekre bontva
 3. Eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása
 4. Személyre szabott autizmus specifikus PECS kártyák, napirendi kártyák, folyamatábrák készítése
 5. Egyénre szabott tankönyvek készítése
 6. Problémás viselkedés és a konfliktushelyzetek kezelése speciális időmérő eszközökkel
 7. Intézményen belüli mérési rendszer kidolgozása
 8. Projektnapok, projekthetek tervének kidolgozása

 

Intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának támogatása

 1. Intézménylátogatás
 2. Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés a jó gyakorlathoz
 3. Jó gyakorlat vásárlása
 4. Mentorálás az egyéni fejlesztési terv készítéséhez
 5. Intézményegységek közötti hospitálás, hospitációs tréning
 6. Intézményen belüli műhelymunkák, esetmegbeszélések

 

Specifikus tanfolyamokon való részvétel

 1. Hangtál tanfolyam
 2. Szenzoros integrációs terápia tanfolyam
 3. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek- az autizmus szempontú infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei
 4. Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése

 

Az ellátott gyerekek képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért fejlesztést támogató felkészítés megvalósítása

 1. Kutyaterápia
 2. Lovasterápia
 3. Mozgásnevelés szomatopedagógus segítségével
 4. Beszédindítás, kommunikációfejlesztés nembeszélő gyermekeknél
 5. Látássérültek fejlesztése tiflopedagógussal
 6. Hallássérültek fejlesztése szurdopedagógussal
 7. Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT)

 

Egyéb tudástámogató tevékenységek megvalósítása

 1. Műhelymunka
 2. Szakmai csapatépítő tréning
 3. Szupervízió

 

Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása

 

Infokommunikációs eszközök beszerzése

 

Fejlesztő eszközök beszerzése

 

Szülősegítő programok szervezése

 1. Eszközkölcsönzés
 2. Szülőklub szervezése
 3. Szülők felkészítése PECS kártyák használatára
 4. Módszertani délutánok szervezése szülők részére

Érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása

 1. Érzékenyítő programterv kidolgozása
 2. Érzékenyítő program szervezése

 

————————————————————————

EFOP-3.1.6-16-2017-00044. projekt

Sajtóközlemény

 

Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban

 

Innovatív és hatékony fejlesztő programok, színvonalas kutya-, és lovasterápiás foglakozások megtartását és számos, a gyermekek hatékony fejlesztéséhez szükséges eszköz beszerzését tette lehetővé a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által, súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számra fenntartott nappali oktatási intézményekben Marcaliban, Siófokon, Pécsett most lezáruló fejlesztési program.

 

A Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban elnevezésű projekt megvalósítása 2019. október elején kezdődött és 2022.12.31-ig tart, az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya által biztosított, összesen 133 067 213 forint támogatásából. Bár a tervezett fejlesztéseket a 2020-ban kitört Covid-járvány, majd az Ukrajnában zajló háború és a napjainkban is tartó gazdasági válság erőteljesen megnehezítette, a projekt sikeresen zajlott.

 

A három helyszínen, Marcaliban, Siófokon és Pécsen működő máltai fejlesztő iskola valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, magas százalékban autista, nem beszélő gyermek. A projekt keretén belül lehetőség nyílt olyan korszerű szemléletet tükröző innovatív programok megvalósítására, melyek nagy lépést jelentenek a gyermekek fejlesztésében. A tanulók számára szakirányú végzettségű gyógypedagógusok bevonásával egyéni fejlesztő foglalkozásokat szerveztek: logopédus, szurdopedagógus, konduktor, szomatopedagógus, tiflopedagógus, zeneterapeuta, gyógymasszőr kollégák tartották az egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat. A projekt segítségével színvonalas kutya- és lovasterápiás foglakozásokat is szerveztek a máltai fejlesztő iskolákban.

 

 

A gyerekek egyéni képességeikhez igazodó tankönyvek, vizuális támogatásként napirendi kártyák, folyamatábrák és egyéb, a biztonságos környezet kialakítását szolgáló eszközök készültek. Emellett a hatékony fejlesztést segítő eszközök is beszerzésre kerültek: például a látássérültek akadálymentesítését szolgáló speciális vezetősáv, Go talk készülékek, speciális Braille táblák, valamint a hangtál-terápiás foglakozásokhoz szükséges hangtálak.

 

Az MMSZ Iskola Alapítvány fejlesztő intézményeinek hitvallása, hogy a munka csak a család és az iskola szoros együttműködésének segítségével lehet eredményes, ezért az alapítvány szülőklubok, módszertani délutánok szervezésével igyekezett erősíteni a szülő-pedagógus kapcsolatot. Ezen alkalmak során jöttek létre a szülők és partnerintézmények számára is elérhető eszközkölcsönzők és elektronikus eszköztárak.

 

A tanulók és családjaik társadalmi integrációja érdekében érzékenyítő rendezvényeket és táborokat is szerveztek, ezek nagyon népszerűek voltak mind a tanulók, mind a szüleik körében.

 

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu