Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-

halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

 

Konzorciumi Tag(ok):

 

Projektazonosító: EFOP-3.1.6-16-2017-00044.

 

Projekt elnevezése: Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli régióban

 

Támogatás összege: 133 067 213 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 10. 01.

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.09.30.

Projekt rövid leírása és célja:

 

Hosszú távú céljaink, hogy programunk által hozzájáruljunk az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez, valamint az oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Segítsük a minőségi oktatáshoz való hozzáférést intézményünk minőségének fejlesztése útján, csökkenjen a korai, a végzettség nélküli iskolaelhagyás.

Rövid távú céljaink: – hogy intézményünk szakmai fejlesztésével, szolgáltatásbővítésével hozzájáruljunk a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő tanulók ellátórendszerének minőségi javításához; tudásközponttá válva, olyan szolgáltatási professzió alakuljon ki, ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, segíti a társadalmi integrációt, a társadalom érzékenyítését. – sikeres együttműködések kialakítása, a szülők, a pedagógusok, a szakemberek, az intézmények bevonásával, hogy a szakmai fejlesztéseink eredményeként bővítsük a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek ellátórendszerének kínálatát, továbbá helyben elérhető szolgáltatásokat indítsunk, speciális eszközök beszerzésével támogassuk a tanulók fejlesztési folyamatát, és az eszközök kölcsönzésével segítsük a tanulókat, pedagógusokat és a szülőket is.

További cél, hogy az egyénre szabott fejlesztést, a személyre szabott tanulást támogató szolgáltatások épüljenek be a pedagógiai gyakorlatba, mely lehetővé teszi, hogy tanulóink az intézményünkben vagy lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat; hogy a pedagógusok felkészültek legyenek a szolgáltatások nyújtására, továbbá a szakterületükön kívül eső, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó területeken is a támogatás megvalósítására, a jelzések megtételére.

Cél továbbá a családok kompetenciáinak erősítése, az együttműködő partneri kapcsolat elmélyítése, a társadalmi érzékenyítés, a társadalmi elfogadás elősegítése.

Projekt keretében tervezett tevékenységek illeszkedése a projekt átfogó céljaihoz:

Szakmai, módszertani segédanyag fejlesztés

 1. Elektronikus eszköztár létrehozása
 2. Feladatgyűjtemény készítése képességterületekre bontva
 3. Eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása
 4. Személyre szabott autizmus specifikus PECS kártyák, napirendi kártyák, folyamatábrák készítése
 5. Egyénre szabott tankönyvek készítése
 6. Problémás viselkedés és a konfliktushelyzetek kezelése speciális időmérő eszközökkel
 7. Intézményen belüli mérési rendszer kidolgozása
 8. Projektnapok, projekthetek tervének kidolgozása

 

Intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának támogatása

 1. Intézménylátogatás
 2. Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés a jó gyakorlathoz
 3. Jó gyakorlat vásárlása
 4. Mentorálás az egyéni fejlesztési terv készítéséhez
 5. Intézményegységek közötti hospitálás, hospitációs tréning
 6. Intézményen belüli műhelymunkák, esetmegbeszélések

 

Specifikus tanfolyamokon való részvétel

 1. Hangtál tanfolyam
 2. Szenzoros integrációs terápia tanfolyam
 3. Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek- az autizmus szempontú infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei
 4. Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése

 

Az ellátott gyerekek képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért fejlesztést támogató felkészítés megvalósítása

 1. Kutyaterápia
 2. Lovasterápia
 3. Mozgásnevelés szomatopedagógus segítségével
 4. Beszédindítás, kommunikációfejlesztés nembeszélő gyermekeknél
 5. Látássérültek fejlesztése tiflopedagógussal
 6. Hallássérültek fejlesztése szurdopedagógussal
 7. Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT)

 

Egyéb tudástámogató tevékenységek megvalósítása

 1. Műhelymunka
 2. Szakmai csapatépítő tréning
 3. Szupervízió

 

Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása

 

Infokommunikációs eszközök beszerzése

 

Fejlesztő eszközök beszerzése

 

Szülősegítő programok szervezése

 1. Eszközkölcsönzés
 2. Szülőklub szervezése
 3. Szülők felkészítése PECS kártyák használatára
 4. Módszertani délutánok szervezése szülők részére

Érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása

 1. Érzékenyítő programterv kidolgozása
 2. Érzékenyítő program szervezése

 

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu