A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány jelenleg 10 köznevelési intézmény fenntartója.

Intézményeinkben a tudás magas színvonalú átadásán, valamint az életkori és helyi sajátosságoknak megfelelő alapkompetencia-fejlesztésen túl a keresztény alapokon nyugvó, közösségi értékeket előtérbe helyező máltai szemléletmód kialakítása is kiemelt célunk. Az óvodáinkba, iskoláinkba járó gyerekek, diákok érdekében nyitottak vagyunk a helyi sajátosságokat messzemenőkig figyelembe vevő újszerű megoldásokra, nevelési módszerekre.

Alapítványunk célja, hogy minél több konkrét, személyre szabott segítséget nyújtson az óvodás kisgyermeknek az iskolára való felkészülésben, az átmenet minél gördülékenyebbé tételében, az általános iskolás tanulóknak a továbbtanuláshoz szükséges alapok elsajátításában, a boldog gyermekkor minél teljesebb megélésében, a középiskolás diákoknak pedig a szakképzettség megszerzésében, valós értékek elsajátításában.