A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány jelenleg 10 köznevelési intézmény fenntartója.

Intézményeinkben a tudás magas színvonalú átadásán, valamint az életkori és helyi sajátosságoknak megfelelő alapkompetencia-fejlesztésen túl a keresztény alapokon nyugvó, közösségi értékeket előtérbe helyező máltai szemléletmód kialakítása is kiemelt célunk. Az óvodáinkba, iskoláinkba járó gyerekek, diákok érdekében nyitottak vagyunk a helyi sajátosságokat messzemenőkig figyelembe vevő újszerű megoldásokra, nevelési módszerekre.

Alapítványunk célja, hogy minél több konkrét, személyre szabott segítséget nyújtson az óvodás kisgyermeknek az iskolára való felkészülésben, az átmenet minél gördülékenyebbé tételében, az általános iskolás tanulóknak a továbbtanuláshoz szükséges alapok elsajátításában, a boldog gyermekkor minél teljesebb megélésében, a középiskolás diákoknak pedig a szakképzettség megszerzésében, valós értékek elsajátításában.

 

Vezető tisztségviselők:

 

Vecsei Miklós (Szőny, 1964. augusztus 20. –) történész, szociálpolitikus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke, diagnózisalapú felzárkózási romastratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos

Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán pedagógusi, majd a Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán teológiai diplomát szerzett. Szociálpolitikai diplomáját – ösztöndíjasként – 1998-ban az Észak-London Egyetem (University of North London) hallgatójaként szerezte. 1989 óta tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amelynek önkéntesként 1990-től budapesti vezetője volt, 2002 májusától – főállásúként – ügyvezető alelnöke, majd 2010 elején a szeretetszolgálat általános alelnökévé választották.

A 2004 novemberében Tarnabodon indított Befogadó falu program,

[17] [18] majd a 2005-ben a monori cigánytelepen kezdett integrációs modellprogram [19] vezetőjeként új szemléletmódot alakított ki, mely a mindennapos jelenlét során felállított szociális diagnózis alapján reagál a helyben megismert problémákra. A komplex beavatkozást megvalósító, úgynevezett Jelenlét program főbb területei a szociális támogatás, a közegészségügy, a lakhatás, a foglalkoztatás, a helyi gazdaságfejlesztés, az oktatás és a közösségfejlesztés, nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a zene és a sport integrációs szerepére.

Orbán Viktor miniszterelnök 2019. április 19-ei hatállyal kinevezte a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossá.

Öt saját és egy örökbefogadott gyermeke van.

 

Thaisz Miklós (Budapest, 1980.01.23. – ) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatója

2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-kommunikáció szakon, majd 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett „Európa-szakértő” diplomát. 2010-ben közoktatási vezető szakvizsgát tett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2016-ban pedig megszerezte a közigazgatási szakvizsgát.

2004-2011-ig a budapesti Szent Margit Gimnázium történelem-médiaismeret tanára, 2011-2016-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumban dolgozott először az oktatásért felelős államtitkári kabinet tagjaként majd közel három évig főosztályvezetőként a köznevelési szakterületen.

  1. szeptember 1-je óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatója. 2017-ben a pedagógus szakmai szervezetek megválasztották az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) tagjává.