Szülő-Suli” tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Iskola Alapítvány szerepe a projektben: Projekt gazda

Projektazonosító: EFOP-3.11.1-17-2017-00025.

Projekt elnevezése: Szülő-Suli” tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

Támogatás összege: 60 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

Projekt rövid leírása és célja:

A bevont intézményekben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány fenntartásában működő MMSZ Tiszaburai Általános Iskolában, az MMSZ Tiszaburai Általános Iskolában, az MMSZ Galló József Általános Iskola és Magonczka Óvodában, valamint a Máltai Óvoda és Általános Iskolában (Tarnabod) a Felhívás céljaival összeegyeztethető pedagógiai módszertan kialakítása és alkalmazása az iskolai lemorzsolódás visszaszorítása, egyéni tanulási utak támogatása érdekében, megerősítve azt a családi környezetre történő ráhatással.

A projekt célrendszere:

I. Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása

 • a tanulók egyéni képességeinek, kulcskompetenciáinak fejlesztése, hátrányok csökkentése
 • tanulási motiváció megerősítése
 • a szülők és az iskola kapcsolatának javítása
 • a szülők aktivitása a közösségfejlesztésben, kommunikációban
 • mindezeket megalapozó pedagógiai módszertan és eszközkészlet kialakítása
 • intézményi kompetenciafejlesztés
 • pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése

II. Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása

 • Az érintett gyermekekkel kapcsolatos célok
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése
 • a tanuláshoz szükséges alapkészségek megerősítése
 • a tanulók családi körülményeiből adódó hátrányok csökkentése, a szociokulturális helyzetből adódó lemaradások kompenzálása

III. Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység

 •  hatékony párbeszéd, együttműködés a szülői házzal
 • a szülők ismereteinek bővítése a korosztályra vonatkozó fejlődéspszichológia kapcsán
 • a szülők fejlesztése a tanulásmódszertan kapcsán, élményközpontú saját gyakorlat elsajátítása
 • együttműködés a családok és más partnerek

 

Közvetlen és rövid távú hatások:

 • tanulás tanítása, eredményesség növekedése
 • szülők képességeinek javulása, aktivitás növekedése az iskola-család kapcsolatban
 • iskolai magatartás javulása
 • otthoni tanulás kialakulása
 • a tudás élményként való megélése
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése
 • a család és az iskola együttműködésében komoly előrelépés történik

 

Közvetett és hosszú távú hatások:

 • iskolai tanulmányi eredmények javulása
 • önbizalom növekedése, sikerélmények, pozitívabb hozzáállás az iskolához, jobb tanár-diák viszony
 • középiskolai lemorzsolódás csökkenése
 • a tudatos életvezetés, gyermeknevelés kultúrája elterjed
 • a lakosság munkaerőpiaci kompetenciái javulnak
 • a pedagógusok módszertani kultúrája tovább fejlődik

 

Projekt tevékenységeinek, hatásainak vizsgálata

A projekt megvalósítása során fontos tevékenység a monitoring. Kiinduló elképzelés, hogy a kidolgozott módszertan rendszeres felülvizsgálatára, szükség szerinti beavatkozások eszközölésére és hozzákapcsolódóan, vele párhuzamosan eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárása kialakítására a Pedagógiai Oktatási Központ bevonásával sor kerüljön.

 

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu