Támogatási kérelmet benyújtó szervezet: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány (továbbiakban: MMSZ Iskola Alapítvány)

 

A támogatási kérelem tárgya: Műhelyiskola pilot program támogatása

 

A támogatás célja: 

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján a műhelyiskola a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással hozzájárul a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához. A műhelyiskolai képzési forma egyik célja a szakképzési rendszerben a lemorzsolódással veszélyeztetett, 16 éven felüli (8 általános iskolai végzettséggel rendelkező vagy Dobbantó programot végzett) fiatalok képzésben tartása, illetve be- és visszajuttatása a szakképzésbe. 

A jelen kérelemben foglalt program a Korm. rendeletben megfogalmazott műhelyiskolai képzési formához kapcsolódik, annak kísérleti pilotjaként működik majd. A pilot program megvalósítása keretében a részszakma megszerzésére irányuló műhelyiskolai képzés a szakképzésről szóló 2020. évi LXXX. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a szakképzésért felelős miniszter engedélyével kísérleti jelleggel, pilot programként, a miniszteri engedélyben és jelen kérelemben meghatározott feltételekkel kerül megszervezésre. A megvalósítandó program célja a képzésben részt vevők részszakmához juttatása mellett az is, hogy a műhelyiskola tervezéséhez, működtetéséhez és hatásának vizsgálatához szakképző intézmények számára módszertanokat, szerződés mintákat, eljárásokat, szervezési- és képzési irányítási jó gyakorlatokat tegyen közzé.

A pilot program célja továbbá a szakképző intézményben a lemorzsolódás határán álló vagy már lemorzsolódott tanulók képzésbe történő visszavezetése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, valamint a tehetséggondozás megvalósítása.

 

A támogatás összege: 70.000.000 Ft 

 

Támogatási időszak: 2020.08.01- 2021.12.31. (17 hónap) 

 

A támogatás forrása: a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím 2. „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” alcím 2020. évi előirányzata

 

A támogatott tevékenység megvalósításában együttműködő szervezet(ek):

 

  • MMSZ Károly Róbert Középiskola (3200 Gyöngyös, Katona József u. 4.) olyan szakképző intézmény, ahol megteremthető a feltétel a jelenleg is oktatott szakács, cukrász, pincér – vendégtéri szakember és kereskedelmi értékesítő (eladó) szakmákhoz kapcsolódó részszakmák (pl.: cukrászsegéd, pincérsegéd, szakácssegéd) megszerzésére. Az iskola a tanműhelyek alapinfrastruktúrájával – tankonyha, kávézó, tanétterem, cukrászkabinet, pincérkabinet, kereskedelmi kabinet és pénztárgépterem stb. – rendelkezik. Az iskolában fejlesztő terem kerül kialakításra. Az iskola képzett szakoktatói gárdájából kerülnek ki szakmaspecifikusan a programban mentoroknak nevezett szakemberek. Az iskola végzi a tanulók vizsgáztatását és képzését. 

 

  • Északnyugati Átjáró Oktató és Közösségfejlesztő Szociális Szövetkezet (5235 Tiszabura, Széchenyi utca 4.) A szövetkezet tiszaburai és tiszabői telephelyein (Varroda: 5235 Tiszabura, Széchenyi u. 4.; Asztalos üzem: 5235 Tiszabura, Dózsa György út 90., Növénytartósító üzem: 5232 Tiszabő, Fő utca 32.) találhatók azok az üzemek, amelyek a műhelyiskolai képzést a későbbiekben megvalósítják. 

 

  • MMSZ Iskola Alapítvány Tiszaburai Általános Iskolájában (5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 62/B) a tiszaburai és tiszabői műhelyiskolai képzéshez a tiszaburai iskola tud a fejlesztő terem kialakításához megfelelő helyiséget biztosítani – a szociális szövetkezet telephelyein a fejlesztő terem kialakítása nem megoldható –, amelynek felszerelését a projektből kívánjuk biztosítani. A termet az MMSZ Iskola Alapítvány szereli fel, és a jövőbeni műhelyiskolai képzéseken is használni fogja. 

 

A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök tulajdonosa az MMSZ Iskola Alapítvány, azzal, hogy azok a fentiekben megjelölt helyszíneken kerülnek elhelyezésre és a műhelyiskolai képzés keretében használatra.

 

 

 

A projekthez kapcsolódó főbb dokumentumok:

Az MMSZ Iskola Alapítvány műhelyiskola pilot programjának összefoglalója

Támogatási kérelem

Negyedéves beszámolók

Műhelyiskola működési rendje

 

 

Fotók

Műhelyiskola – záróvizsga (Gyöngyös)

 

Sajtóközlemények, médiamegjelenések

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány műhelyiskola projektje (Suliszerviz, 2020)
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/31-kiadvany-2020/1341-2020-orosz-lajos-thaisz-miklos-a-magyar-maltai-szeretetszolgalat-iskola-alapitvany-muhelyiskola-projektje

Rugalmas képzést biztosít a műhelyiskola (Világgazdaság, 2021)
https://www.vg.hu/vilaggazdasag/2021/02/rugalmas-kepzest-biztosit-a-muhelyiskola

Műhelyiskola: piacképes részszakma a lemorzsolódók számára (Szakmaverzum, 2021)
https://szakmaverzum.hu/2021/02/muhelyiskola-piackepes-reszszakma-a-lemorzsolodok-szamara/

A tiszaburai műhelyiskola kínál számukra új esélyt (Szoljon.hu)
https://www.szoljon.hu/helyi-kozelet/2021/02/a-tiszaburai-muhelyiskola-kinal-szamukra-uj-eselyt

Második esély: népszerűnek bizonyult az újfajta képzés a diákok körében (infostart.hu)
https://infostart.hu/belfold/2021/04/03/masodik-esely-nepszerunek-bizonyult-az-ujfajta-kepzes-a-diakok-koreben