A határozatlan időre elrendelt új típusú munkarend az eddigiekhez képest jelentősen eltérő tervezést, szervezést, feladatellátást, értékelési módszereket igényel. Az MMSZ Iskola Alapítvány pedagógiai-szakmai fejlesztő csapata folyamatos segítséget ajánl Nektek ennek a rendkívüli feladatnak az ellátásához.

Az alsó tagozatot érintő ajánlásaink – kiindulópontjaink:

NÉHÁNY ALAPELV:

 • ÉRTÉKELÉS
  • Első és legfontosabb feladatunk a megtartás, ezért kérünk benneteket, hogy az eddig alkalmazott értékelést minimális szinten alkalmazzátok. A következő két hétben értéknek tekintjük a gyerekek belépését az új tanítási rendszerbe, a feladatok átvételét és visszaküldését a tanulók és a családok részéről. Azok negatív minősítését kerüljétek, pozitívan értékeljétek az együttműködést, az eredményeket. (Ezt tehetitek pontrendszerben, vagy mosolyfejekkel, csillagokkal, vagy amit kitaláltok erre a helyzetre.)
  • Fontos, hogy csak pozitív visszajelzést adjatok, hogy a motiváció erősödjön. Legkorábban két hét múlva nehezítsétek a feladatokat, amikor már mindenki megértette az újonnan kiépített rendszert és csatlakozott ahhoz. Csak ezt követően – nagyon kis lépésekben – fogalmazzatok meg számukra kritériumokat a haladás szempontjából.
 • MEGTARTÁS
  • A következő időszak a megtartásé, mindannyian úgy gondoljuk, hogy az eddig elsajátított készségek megtartása, és a tanulókkal való folyamatos kommunikáció és törődés megtartása a fő cél.
  • Az iskolákban az egyes évfolyamokon tanító kollégák rögzítsék a jelenlegi tudás állapotát. (Sajnos nem tudjuk, hogy mire számíthatunk a következő időszakban, ezért fontos, hogy a szeptemberi folytatásra is koncentráljunk.)
 • TEVÉKENYSÉG
  • A tevékenységek, feladatsorok, amiket minta formájában is elkészítünk számotokra csak az alapkészségeket érinti majd. Új ismeretanyag beépítése és átadása ebben a helyzetben valószínűleg kevés eredményt hozná magával. Gondoljatok arra, hogy sokszor milyen nehezen haladtok a gyerekekkel személyesen is, és ez az elem most kiesik a tanítás folyamatából. Csak azt fogják szívesen megcsinálni, amiben jártasságuk, kialakult készségeik vannak.
  • Ezért matematikából az alapműveletek gyakorlása, magyar nyelv és irodalomból pedig az szövegértés és írásgyakorlatok kerülnek előtérbe. Minden egyéb tantárgyat igyekszünk beépíteni alapszinten a mintaként elkészített feladatlapokba. Ezeket áttekintve azt kérjük tőletek, hogy az általatok elkészített gyakorlólapok se mutassanak túl ezeken a szinteken.
  • Miután az iskoláinkban nem áll rendelkezésre minden családban a digitális eszköz, ezért – főként az alsósoknál – a papíralapú feladatadást mutatjuk be, de igyekszünk minden tevékenységhez egy ajánlott linket is csatolni, hogy ki tudjátok ajánlani azoknak a családoknak, akiknél rendelkezésre áll IKT eszköz otthon.
 • KOMMUNIKÁCIÓ
  • Javasoljunk, hogy a 8 évfolyamnak megfelelően válasszatok kontaktszemélyeket, akik figyelemmel kísérik az adott évfolyamon tanulók tevékenységét és biztosítják a kommunikációs csatornát. (Erre a feladatra a legalkalmasabbak az osztályfőnökök, ám nem árt még egy személyben gondolkodnotok.)
  • Az adott évfolyamokhoz tartozó tevékenységlapot közösen gondoljátok át, de mindegyiknek csak egy, esetleg két felelőse legyen, hogy egyértelmű legyen a kommunikáció. Ezek a személyek jelentik majd a biztos pontokat a tanulóknak. Ebben az esetben a fő feladat a kapcsolódás és a szociális támogatás. A tanári szerep megváltozik, nem ellenőrző és nem minősítő.
  • Javasoljuk, hogy az egy adott tanulócsoportra vonatkozó összes tananyag/feladat egy dokumentumban (tevékenységlap) gyűljön össze, így könnyebben áttekinthető a feladatkiosztás és visszacsatolás ciklusa tanárnak és diáknak egyaránt.
  • A szülőkkel és a gyerekekkel folytatott kommunikációt elsősorban telefonon, vagy egyéb online csatornákon folytassátok, kerüljétek a zárt térben folytatott megbeszéléseket. Biztosan lesz, aki személyesen keres majd benneteket. Velük az intézmény udvarán beszéljetek, hogy csökkenjen a fertőzés veszélye.
  • Holnapra elkészül egy információs felület a Máltai Iskolák számára. Ennek a honlapnak – többek között – az is funkciója, hogy intézményenként, osztályonként tudjátok szervezni a feladatok kiadását, visszaküldését és értékelését egyaránt.

 

 

Alsó tagozat tudáselemei, amihez tevékenységlapot is csatolunk mintaként:

1.       osztály:

www.matika.in

www.mozaweb.hu

www.feladat.matematikam.hu

(ennek van nyomtatható változata is)

http://segedanyag.vajdaiskola.hu

 

Ötleteket gyűjthettek, szavakat, szótagokat másolhattok feladatlapra. Szövegeket, részleteket másolhattok innen:

 

http://www.okosdoboz.hu/

http://www.fejlesztelek.hu/

http://webtanitoneni.lapunk.hu/

 

Matematika:

 

A három alapművelet gyakorlása (20-as számkör) az aktuális számkörben tartva a műveletet (összeadás, kivonás, pótlás).

Egy-egy feladat elvégzését kössétek illusztrációkhoz, ami lehet az általatok előre beillesztett kép kiegészítése, vagy a gyerekek által önállóan megalkotott rajzos megoldás. Ide tartozik a számszerűsített cselekvés elvégzése is. (Tapsolj annyit, ahány csillag van a képen, vagy ugorj annyit, hogy csak 5 maradjon! stb.)

Magyar nyelv és irodalom:

 

Betűfelismerés, a tanult és rögzült betűk beépítésével szavak mondatok azonosítása képekkel, rajzok készítése önálló olvasás után. Íráselemek vázolása, betűalakítás egyéb technikákkal. (pl. kavicsokból rakják ki, vagy homokba rajzolják az egyes betűket, betűelemeket.)

 

Keress olyan dolgot, aminek a nevében hallod az adott hangot!

Képekkel egyeztetik a megadott szavakat. Mondatokat jelenítenek meg rajzos formában stb.

2.       osztály

www.matika.in

www.mozaweb.hu

www.feladat.matematikam.hu

(ennek van nyomtatható változata is)

http://segedanyag.vajdaiskola.hu

 

Ötleteket gyűjthettek, szavakat, szótagokat másolhattok feladatlapra. Szövegeket, részleteket másolhattok innen:

 

http://www.okosdoboz.hu/

http://neteducatio.hu/

http://www.fejlesztelek.hu/

http://webtanitoneni.lapunk.hu/

 

 

 

 

 

 

Matematika:

 

Az öt alapművelet gyakorlása (100-as számkör) az aktuális számkörben tartva a műveletet (összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, bennfoglalás).

Itt két irányt vesz a számolás:

–          fejszámolás

–          írásbeli művelet

A szorzás és a bennfoglalás másodikos tananyag. Bizonyára van olyan második osztály ahol ez nem releváns. Ebben az esetben természetesen ne kezdjétek el a szorzótáblát megtanítani. Maradjatok azon a szinten, ahol abbahagytátok március 13-án.

Magyar nyelv és irodalom:

 

Szavak, mondatok azonosítása képekkel, illusztrációk készítése.

Rövid (2-5 mondatból álló szövegek olvasása, illusztrációja, azonosítása képekkel. Kronológiai sor kialakítása a történet szerint.

Felszólító mondatok végrehajtása írott szöveg alapján. (pl. Most csinálj 2 fekvőtámaszt, majd olvasd tovább a történetet!)

Mondatalkotás megadott szavakkal szóban, majd írásban.

Mi jut eszedbe a képről? Írj le szavakat (5), mondatokat(1-2)!

 

3.       osztály – 4. osztály

www.matika.in

www.mozaweb.hu

www.feladat.matematikam.hu

(ennek van nyomtatható változata is)

http://segedanyag.vajdaiskola.hu

 

 

Ötleteket gyűjthettek, szavakat, szótagokat másolhattok feladatlapra. Szövegeket, részleteket másolhattok innen:

 

http://www.okosdoboz.hu/

http://neteducatio.hu/

http://webtanitoneni.lapunk.hu/

 

 

 

Matematika:

 

Az öt alapművelet gyakorlása (1000-es számkör) az aktuális számkörben tartva a műveletet (összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, bennfoglalás).

Itt két irányt vesz a számolás:

–          fejszámolás

–          -írásbeli művelet

Megjelennek a rövid, egyszerű szöveges feladatok. Ezekhez készítsetek – segíti a megértést – illusztrációt, amit a megoldást követően kiegészíthet, újra megalkothat. (30 palacsintából megettünk 18-at. Mennyi maradt a tányéron? stb.)

Válassz a feladok közül 5-öt, amit írásban oldj meg! Így: ….. (Ha egy hétre csináljátok meg, akkor minden nap ehhez tér vissza, így egy hét alatt minden feladatot meg fog oldani. (25 feladat van a lapon, ami közül választhat. Építs a feladatok közé viccesen különböző elemeket. Pl. Igyál egy pohár vizet, vagy moss kezet!)

Minden feladat után dicsérd meg, és adj neki lehetőséget az egyéb cselekvésre! Fuss egy kört az udvaron, vagy reggelizz meg! stb.

 

Magyar nyelv és irodalom:

 

Mondatok azonosítása képekkel, illusztrációk készítése. Történési folyamat sorba rendezése.

Rövid (4-10 mondatból álló szövegek olvasása, illusztrációja, azonosítása képekkel. Kronológiai sor kialakítása a történet szerint.

Felszólító mondatok végrehajtása írott szöveg alapján. Szófajtani ismeret.

Ha csak az igéket vettétek pl. Akkor írj ki két cselekvést a történetből! stb.

Itt már belép a tantárgyi koncentráció: környezetismeret – ÖKO ismeretre épített szöveg, ének-zene – dalok szövege, technika – folyamatleírások végrehajtása pl. a kézmosás folyamata stb.

 

 

Első olvasásra bizonyára sokatoknak kevésnek tűnik a felsorolás, de kérünk Benneteket vegyétek komolyan: a kevesebb most több. Mindenképp rá kell vezetnünk a gyerekeket arra az útra, amin aztán majd haladni kellene velük, ez pedig csak úgy lehetséges, ha most kedvet csinálunk hozzá és motiválttá tesszük őket. Nem szabad teljesíthetetlen akadályokat beépítenünk, mert a kudarc kioltja a teljes feladattudatot. Minden apró lépést értékeljetek és jelezzétek vissza számukra! Építsetek be vicces és játékos elemeket, hogy a monotónia ne juthasson el a lendületvesztés pontjára!

Nagyon köszönjük az együttműködést!

MMSZIA munkatársai