Néhány hete már beszámoltunk a Tiszaburai Általános Iskola tanulóinak nagy sikerű élménytáborairól, ahol a színes programok közepette egyszerre volt a hangsúly a jókedven és a fontos készségek fejlesztésén. Már akkor is jeleztük, hogy a kirándulásokat egy hosszabb távú projekt részeként sikerült megszervezni – most pedig ezt a programot szeretnénk kicsit közelebbről is bemutatni.

A tanulási lehetőségek biztosítása nem érhet véget a „kicsengetéskor”. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványánál jó ideje ezt valljuk, azaz növendékeinknek igyekszünk a tanórákon kívül is minél több alkalmat biztosítani a fejlődésre. E filozófia jegyében pályáztunk annak idején forrásokra a Széchenyi 2020 programban, az

„Informális és nem formális lehetőségek kialakítása a Tiszaburai Általános Iskolában” nevű, EFOP 3.3.7-17-2017-00053 számú projektünk pedig támogatásban is részesült.

Mindez remek alapot nyújt ahhoz, hogy az intézmény mintegy 400 diákja számára öt tématerületen, heti rendszerességgel tartsunk változatos foglalkozásokat, gondosan ügyelve arra is, hogy azokat a helyi sajátosságokhoz igazítsuk. A Tisza közelsége miatt természetes például, hogy a lehető legtöbbeket tanítsunk meg a horgászat szabályaira és fortélyaira. Kiskert szakkörünk résztvevői a háztáji gazdálkodásra készülhetnek fel, míg a kézműves foglalkozásokon a kötés, a horgolás vagy épp a kerámiakészítés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. Ezeken kívül működik furulya és báb szakkör is.

Az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő programok sorában a már említett táborok is fontos szerepet töltenek be. Az ott zajló, élménypedagógiai módszereken alapuló játékok, feladatok közben fejlődik a diákok önismerete, társas kultúrája, másokért való felelősségvállalása, de az ott töltött napok érezhetően jótékonyan hatnak kezdeményező készségükre, problémamegoldó- és konfliktuskezelő képességükre, kreativitásukra is. Közben pedig a természetben való helyes viselkedést is elsajátítják, vagy egyszerűen „csak” rácsodálkoznak annak szépségére, hiszen sokuk korábban nem is nagyon hagyta el faluja határát.

A tanórákon kívüli foglalkozások egyik legfőbb előnye az, hogy miközben a diákok a későbbi életükben is hasznos tudást szerezhetnek, a készségeik fejlődése révén az iskolapadban is jobban teljesítenek. A projekt így nemcsak informális tanulási lehetőségeket biztosít, de egyúttal a köznevelés eredményességét és hatékonyságát is növeli.

Elhivatott munkatársaink célja pedig a jövőben is az lesz, hogy az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésével kiaknázzák az új lehetőségekben rejlő többletet, ezzel hozzájárulva nemcsak tanulóink kompetenciáinak javításához, de tágabb kontextusban a komplett helyi közösségek fejlődéséhez.