Az MMSZ Zalakomári Óvodában dolgozik az év óvodapedagógusa és az MMSZ Tiszaburai Általános Iskolában az év munkatársa. A 2023-ban elsőként átadott, saját alapítású pedagógusdíjjal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa a fenntartásában működő oktatási intézményekben dolgozó tanárok, illetve a pedagógiai munkát segítő szakemberek szolgálatát ismeri el – egyúttal az oktatás-nevelés területén végzett elhivatott munka iránti megbecsülését, tiszteletét is kifejezi.

A 2023-ban alapított Év Pedagógusa, illetve Oktatója elismerésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány évente egy óvodapedagógust, egy általános iskolai tanítót vagy tanárt, valamint egy középiskolai oktatót részesít. Hasonlóképpen minden évben egy személy kap Az Év Munkatársa-díjat a nem pedagógusként dolgozó, de támogató jelenlétükkel az intézmény közösségét erősítő munkatársak közül.

Az Év Óvodapedagógusa Karancz Zoltánné óvodapedagógus, az MMSZ Zalakomári Óvoda helyettes vezetője lett, akinek az elismerést Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke adta át. „Karancz Zoltánnét – Andit – a családok egyenrangú partnerként szívesen fogadják, mivel bevonja őket az óvodai élet mindennapjaiba. Él a visszacsatolás lehetőségével, amivel a családi hátteret támogatja. Fontosnak tartja a közös értékrendekre épülő szokásokat, de aktívan reagál a közösséget érintő változásokra. Folyamatosan fejleszti szociális kompetenciáját és saját személyiségével hat a gyermekekre és családokra, valamint a dolgozói közösségre. Egyéni fejlesztési tervében figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait (megfigyelésekkel, mérésekkel értékeli), szükség esetén a szociális szakembereket is bevonja. Minden gyermek családját, családi miliőjét megismeri, erre alapozza a gyermekek nevelését, oktatását. Törekszik arra, hogy a gyermekeket minél több sikerélmény érje, amivel önbizalmukat erősíti”- fogalmazott méltatásában Varga Zoltánné óvodavezető.

 

Az Év Munkatársa-díjat az MMSZ Tiszaburai Általános Iskolában dolgozó kolléga, Hubai Sándorné, Vera kapta, akit a nevelőtestület egyöntetűen jelölt erre a címre. Mohácsiné Daróczi Marianna igazgató méltatásában kiemelte: „Mohácsi Vera az intézményben több évtizede dolgozik. Szakmai tudásával az intézmény vezetésének, nevelőtestületének és tanulóinak mindennapi munkáját, működését segíti. Elhivatottságát jelzi, hogy minden körülmény között az intézmény érdekeit képviseli. Munkakörét tekintve gyógypedagógiai asszisztens, de ezen túlmenően gazdasági ügyintéző, étkezés- szervező, pszichológus, védőnő, szociális munkás is egyben. Minden tanulót név szerint ismer, tudja a szülői, rokoni kapcsolatokat, ezzel is segítve a kollégák és tanulók közötti viszony erősítését. Személyes kapcsolatot ápol az intézmény minden partnerével. Rugalmas, segítőkész, problémamegoldó személyiségének köszönhetően, az iskola ügymenete zökkenőmentes. Tankönyvfelelősként mindenki számára eligazítást, segítséget nyújt a lehetőségekről. A nevelőtestületi értekezleteken véleményét kifejti, amellyel pozitívan hat a tantestület tagjaira.”

Az Év Pedagógusa címet elsőként elnyerők közül ketten már júniusban átvehették díjukat. Tálosné Bányai Magdolna, a gyulaji Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda pedagógusa segítőkész, önmagát folyamatosan továbbképző, közösségében megbecsült pedagógus, aki a sajátos nevelési igényű gyermekekkel is kivételes elkötelezettséggel és empátiával foglalkozik.

Az év oktatója díjat Széles Gyula, a dombóvári Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium munkatársa vehette át. A diákok tiszteletének és megbecsülésének örvendő hegesztő szakoktató a cselekvésalapú tanulást segítő módszerek kimagasló művelője. Növendékeivel együtt határozza meg az elérendő célokat és a módszereket, közös munkájukban arra törekedve, hogy az a város és a kistérség hasznára váljon.