Legutóbb a szakmai vizsgák időszakában adtunk hírt az MMSZ Devecseri Szakképző Iskoláról, ahol ez idő tájt már javában zajlik a következő tanév előkészítése. Az intézmény immár 5 piacképes szakma elsajátításának lehetőségét kínálja diákjainak, ráadásul szeptembertől elindul az esti felnőttképzés is. A helyiek munkaerőpiaci esélyeit javítandó pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány berkein belül több helyen is sikerrel bemutatkozó műhelyiskola képzési formának is teret adnak Devecserben. A fentiekről Kovács Éva intézményvezetőt kérdeztük.

– Miért döntöttek úgy, hogy szélesítik a környékbeli fiatalok előtt álló lehetőségek sorát?

– Intézményünk fejlődése, a tanulói létszám növelése érdekében mindenképpen bővítenünk kellett az eddig felkínált szakmák számát. Az új szakképzési törvény bevezetésekor így kidolgoztuk a gépészeti ágazaton belül a hegesztő mellett az ipari gépész szakma, a szociális ágazaton belül pedig a szociális ápoló és gondozó mellett a gyermek- és ifjúsági felügyelő szakma képzési programját is – mindkét ágazatnál tulajdonképpen rokonszakmák ezek.  A kreatív ágazat, azon belül a női divatszabó szakma bevezetésével pedig új lehetőséget kívánunk teremteni a környékünkön élő lányok számára. Szakmai programunkat elfogadták, s már a 2020/21-es tanévben ezzel indultunk a kilencedik évfolyamon. A lehetőségek tehát adottak, bízunk benne, hogy a környező települések fiataljai élni is fognak ezekkel.

Fontos megemlíteni azt is, hogy végzős tanulóink számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy megszerezzék a második szakmájukat, és ezzel versenyképesebb pályázók legyenek a munkahelyek szemében. Elgondolásunk bevált, három tavaly végzett diákunk nagyon sikeres ágazati alapvizsgát tett a kilencedik évfolyamon, s a 2021/22-es tanévben elkezdik új szakmájuk elsajátítását. A kreatív ágazaton belül fejlődési lehetőség lehet később a férfi divatszabó képzési programjának kidolgozása is.

– Minden képzésnél adott a gyakorlati helyszín, ahol a diákok a szakmát elsajátíthatják?

– Természetesen igen. A gépészeti ágazaton tanulók régóta duális partnerünknél, a DGA Kft.-nél szereznek szakmai gyakorlatot, a szociális gondozó és ápoló szakon pedig a velünk együttműködő intézmények (Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthona, a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, az ajkai Molnár Gábor Műhely Alapítvány és a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ) gondoskodnak a gyakorlatról.  Az új lehetőséget jelentő szakmák esetében is megtaláltuk a megfelelő gyakorlati helyeket.

– A munkaerőpiacon várhatóan jó eséllyel indulnak majd a különböző szakokon végzettek, vannak a szűk vagy tágabb környezetetekben elhelyezkedési lehetőségek?

– Minden általunk oktatott szakma keresett a munkaerőpiacon környékünkön és országszerte, ezt támasztják alá a végzett fiataljaink elhelyezkedési adatai is. A gyakorlati helyek évek óta munkát kínálnak a tanulóknak, de a különféle munkáltatóktól is jó visszajelzéseket kapunk az utánkövetések alkalmával. A hegesztők közül például egyik tavaly végzett tanítványunk egy jól fizető magyar-német cégnél helyezkedett el. Annyira elégedettek a munkájával, hogy júniustól áthelyezték a németországi anyavállalathoz. Kapja itthoni fizetését, azon felül a németországi fizetést is, ingyen szálláslehetőséggel. A szociális szférában pedig – mint tudjuk – nagy a munkaerőhiány, így számtalan intézményben örülnek a frissen végzett, lelkes fiataloknak. A kreatív ágazatnál értelemszerűen még nem rendelkezünk utánkövetési tapasztalatokkal, tudjuk viszont, hogy Ajkán és tágabb környezetünkben is keresnek vállalatok végzett szakmunkásokat. A mi korán gyermeket vállaló lányainknak megélhetőségi lehetőséget jelent az is, ha kisvállalkozást indítanak, hiszen a régen falvakban, kis településeken élő varrónők, akikhez mindenféle munkát elvihettünk, „kiöregedtek”, lassan megszűnnek vállalkozásaik.

– Milyen az érdeklődés a 2021/22-es tanév őszén induló képzések iránt?

– Az új szakképzési törvény szerint 9. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik. Az ágazati alapvizsga után kell eldönteniük a tanulóknak, hogy a tizedik évfolyamtól kezdődően melyik szakmát választják. Például az idei tanévben szociális ágazatban nagyon sikeres alapvizsgát tettek tanulóink, átlaguk 4,65 lett. Mindnyájan úgy döntöttek szüleik segítségével, hogy tizediktől a gyermek- és ifjúsági felügyelő szakmát választják. Számunkra, mint oktatási intézmény számára nem az a lényeges, hogy mind az öt szakma minden évfolyamon elinduljon. Készen állunk rá, hogy akár indulhatunk is minden szakmával. Mi tehát biztosítjuk nekik a lehetőségeket most is és a jövőben is, a legfontosabb pedig, hogy ezek közül a tanulók válasszanak érdeklődésük szerint.

– Újdonság az esti tagozat, illetve a műhelyiskola program is. Ezeknek milyen a fogadtatásuk?

– Az esti felnőttképzésre nagy igény van a környékünkön. Tizenhat fővel indulunk szeptembertől a szociális ápoló és gondozó szakmával.

A műhelyiskola teljesen új képzési forma, amelyet más, szintén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által fenntartott oktatási intézményekben már sikerrel kipróbáltak, és mi is örömmel adunk teret neki. Három szakmában van idáig „mesterünk”, intézményünk pedig minden tanuló számára biztosítja a mentort, aki figyelemmel kíséri, segíti a munkáját, egyéni előrehaladását. Több szempontból is nagyon kedvezőnek tartjuk ezt a programot, az egyik nagy előnye például, hogy nem kell feltétlenül megállni a részszakma megszerzésénél. Akár a felnőttképzés keretein belül folytathatja a fiatal a tanulmányait, esetleg bekapcsolódhat a nappali rendszerű oktatásba is intézményünkben. Mindenképpen nagy kiugrási lehetőség ez minden szakma nélküli fiatal számára.