A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
pályázatot hirdet a fenntartásába tartozó
MMSZ Óbudai Technikum és Szakképző Iskolába.

igazgatói

 (intézményvezető) 

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A munkavégzés helye:    Budapest                                       

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a fenntartó hatáskörébe.

Munkabér: megegyezés szerinti, az ágazatban kiemelkedő bér

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
  • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  • közoktatási vezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
  • oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

– vezetői készség,

– kiváló szervező- és kommunikációs készség,

– elemzőkészség,

– terhelhetőség,

-döntésképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A turizmus-vendéglátás illetve szociális ágazat területén szerzett oktatói, vezetői vagy munkavállalói szakmai, gyakorlati tapasztat.

Egyéb  a munkakörre vonatkozó információ:

Az MMSZ Iskola Alapítvány Intézményeiben a tudás magas színvonalú átadásán, valamint az életkori és helyi sajátosságoknak megfelelő alapkompetencia-fejlesztésen, szakképzésen túl a keresztény alapokon nyugvó, közösségi értékeket előtérbe helyező máltai szemléletmód kialakítása is kiemelt célunk. Szakmai munkánk során nyitottak vagyunk a helyi sajátosságokat messzemenőkig figyelembe vevő újszerű megoldásokra, oktatási módszerekre.

Ha szeretne egy új utakat kereső oktatói kar vezetője lenni, ha hosszú távú munkalehetőséget keres, ha hivatásának tartja a szakképzés megújításában való aktív részvételt és megfelel a kiírás feltételeinek, jelentkezzen a felhívásunkra!

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. augusztus 1.

Jelentkezési dokumentáció beadásának helye:

postázási címe: 1032 Budapest, Vályog utca 10.

elektronikus címe: leveli.aliz@maltai.hu

 

A beadott dokumentumok alapján interjúra behívás lehetséges

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.