Tájékoztatás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány fenntartásában működő intézmények óvodai és általános iskolai felvételi rendjéről a 2021/2022-es nevelési évre, tanévre vonatkozóan

 

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre, tanévre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más eljárásrendben történhet: a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

Benyújtandó dokumentumok:

Mindkét szülő részéről:

  • személyi igazolvány
  • személyi azonosító és lakcímkártya
  • gyermekvédelmi határozat (amennyiben a szülő rendelkezik érvényes határozattal)
  • telefonszám

A gyermek részéről:

  • lakcímkártya
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ kártya
  • tartós betegség esetén orvosi szakvélemény
  • ha van > személyazonosító igazolvány

Elektronikus beiratkozás esetén a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év, tanév megkezdésekor benyújtania.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, általános iskolába, szabálysértést követ el.

Óvodai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.

 

Általános iskolai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni, amellyel kapcsolatosan az általános iskola beosztást készít.

Az iskola igazgatója hoz döntést a tanulói jogviszony létesítéséről a felvételi eljárásban, amelyet írásban közöl a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.

Ha a rendkívüli helyzetben az adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet az általános iskolában.