Nagyon fontos pedagógiai elv számunkra, hogy a teremtésvédelem jegyében működjenek a mindennapjaink, mely a fenntarthatóság elveit is magában foglalja. A fenntarthatóság elveit igyekszünk adaptálni súlyos és halmozottan sérült tanulóink számára. Célunk, hogy könnyen érthetővé és cselekedetekben megtapasztalhatóvá tegyük számukra, hogy mit kell tenniük a teremtett világ megóvásáért, fenntarthatóságáért.

Fejlesztő iskolaként, ennek érdekében adaptálnunk kell a körülöttünk lévő közeget, hogy ezek a lehetőségek elérhetőek legyenek tanulóink számára. Ezért nagy öröm volt, hogy május környékén két magaságyást kaptunk a zalakomári máltai Jelenlét program keretében dolgozók szorgos kezeinek munkája által (https://www.facebook.com/zalakomarjelenletpont).

A magaságyás könnyebben kezelhető, könnyebben rendben tartható és térben jobban elkülönül annál, mintha az udvar egy részét kerítettük volna el erre a célra. Ez nagy könnyítés tanulóink számára. A magaságyásoknak köszönhetően a szűkebb-tágabb környezet tárgyunk tartalmi elemeinek megismerése, feldolgozása egy újabb lehetőséggel bővült. Nem kevésbé fontos, hogy az önálló életre való nevelés céljainak eléréséhez is egy plusz lehetőséget kaptunk a magaságyások által.

A gyógypedagógia alapvető tanítási módszerei közé tartozik, hogy a megtanítani kívánt tartalom megismertetése lehetőség szerint minden érzékszerven keresztül történjen és minél gyakoribb ismétlésre legyen mód.

A kiskertben való munka által tanulóink megtapasztalhatják az ezzel járó munka folyamatát, ok-o

kozati összefüggésekre világíthatunk rá, megfigyeléseket végezhetünk (pl.: Esik az eső: Nekünk nem jó, mert nem megyünk sétálni. A növényeknek jót tesz, így nagyot nőnek eső után. Esőgyűjtőben több lesz a víz. Onnan tudunk locsolni. stb…)

A szeriális képességek fejlesztéséhez is felhasználhatjuk a kerti tevékenységet. Saját növényeink fejlődéséről maguk a diákok is (képességeik szerint) fotókat készíthetnek. Ezekből a fotó-dokumentációkból nyomtatott formáb

an készíthetünk szeriális feladatokat is, újraélve ezáltal a teremtés, a létrehozás

örömét is. Később ezek a feladatok nehezíthetők rajzos, majd szimbolikus képanyaggal.

A termés betakarításával újabb tárgyi ismereteket szerezhetnek a diákok. Ezek az ismeretek: a termések neve, színe, íze, tapintása, szerkezeti felépítése. A termések felhasználhatósága is fontos ismeret a tanulók számára. A közös ételkészítéssel egyszerű ételek elkészítését tanulhatják meg tanulóink. Ezekről az ismeretekről és folyamatokról is készíthetünk fotó-dokumentációt, folyamatábrákat és majd az ismétlésnél újra elővehetjük őket. Jelenleg kelkáposzta, lilakáposzta, paprika és paradicsom van magaságyásainkban. (A palántákat is felajánlásból sikerült beszereznünk.)

2022 tavaszán szeretnénk újra elkezdeni a kerti munkákat. Abban bízunk, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskert programjához kapcsolódva, tanulóink szüleinek is kioszthatunk ugyanolyan pa

lántákat és vetőmagokat, melyeket a gyerekekkel is elültetünk/elvetünk majd. Ennek köszönhetően tanulóink az elsajátítandó ismerettel még több alkalommal találkozhatnának, így biztosítva tudás rögzítését, elmélyítését. Biztosak vagyunk benne, hogy a szülők nyitottak lesznek kezdeményezésünkre és bízunk abban, hogy a palántákat, vetőmagokat is sikerül beszereznünk.

Távlati célunk, hogy megnyerjük az „Ökoiskola” címet, melyhez ez a program is jól illeszkedik.

 

írta: Somoskövi Katalin