Záró szakmai beszámoló az EFOP-3.3.7-17-2017-00053. azonosítószámú „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Tiszaburai Általános Iskolában” elnevezésű projekthez

 

Megvalósult tevékenységek

Iskolán belül megvalósuló informális tevékenységek:

Témanapok, témahetek:

4-4 alkalommal valósultak meg témahetek és napok. Napok a sport és pályaorientáció, hetek a fenntarthatóság, egészségnevelés és a multikulturalizmus témakörében.

Foglalkozások: Mindösszesen 720 alkalommal történt meg szakköri foglalkozás, 5 tématerületen.

 

Iskolán kívül megvalósuló informális tevékenységek:

Kirándulások:

1 napos kiránduláson 2 alkalommal, mindösszesen 660 alsós tanuló, 3 napos kiránduláson 2 alkalommal, mindösszesen 810 tanuló vett részt.

 

Módszertani fejlesztések:

A következő 3 tématerületen készültek el tematikus keretrendszerek, intézményi tanulmányok és módszertani tárházak. A következő területeken:

  1. Alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban a projektmódszer keretében 2. Innovációs műhely kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, kiemelten élménypedagógiai módszerek fejlesztésére és bevezetésére
  2. A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok.

 

Képzések:

Akkreditált pedagógus továbbképzés:

Az iskola 12 pedagógusa Siófokon végzett el 3 napos, bentlakásos, kontaktórás akkreditált továbbképzést.

Elsős pedagógusoknak és tantestületnek szóló informális pedagógiai képzések:

24 alkalommal zajlott informális pedagógus képzés a tantestület részére és 16 alkalommal elsős tanítók részére.

 

Kommunikáció:

Elkészült 3 db mood film és 3 db professzionális fotódokumentáció az iskola életéről. Továbbá elkészült és kiosztásra került 500 db naptár valamint 500 db projekt felirattal és logóval ellátott póló.

Beszerzések:

Beszerzésre kerültek mind a projekt szakmai megvalósítását, mind pedig az intézmény mindennapi működését segítő anyagok, eszközök: irodaszerek, társasjátékok, mesekönyvek, sportszerek, képzőművészeti alapanyagok, kerti és horgászati felszerelések.