Központi támogatásból újul meg a tiszabői iskola

Nagyszabású bővítésre és korszerűsítésre kerül sor a Tiszabői Általános Iskolában, amelyet a fenntartó Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által elnyert, több mint 350 millió forintos pályázati forrás tesz lehetővé. A projekt révén a hátrányos helyzetű település gyermekei az eddigieknél jobb körülmények közt tanulhatnak, ami fontos lépés a felzárkóztatásuk felé.

A Tiszabői Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése címet viseli az a pályázat, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa nyújtott be a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése programban, és amelynek összesen 350 899 999 forintnyi, 100%-os mértékű, azaz vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.

Az EFOP-4.1.5-16-2017-00080 azonosító számú projekt nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok alapfokú iskolai ellátására a jövőben a tanulócsoportok méretének megfelelő tantermekben kerüljön sor, egyúttal az infrastrukturális feltételek javulásával a felemelkedés esélyei is kedvezőbbé váljanak.