A felzárkózó településeken élő gyermekek oktatásában egyre meghatározóbb szerepet tölt be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa, amely a 2023-24-es tanévben három új intézménnyel bővült, nyolc óvoda, hét általános iskola, egy fejlesztő iskola és négy szakképző iskola tartozik hozzá, ezekben összesen 3800 gyermek kezdi el az új tanévet. A Szeretetszolgálat tapasztalatai szerint a leghátrányosabb helyzetű településeken gyermekközpontú programra és innovatív megoldásokra van szükség a felzárkózáshoz.

 

A 2023/24-es tanévet csaknem 3800-an kezdik el máltai oktatási intézményben. A karitatív szervezet iskolái és óvodái jellemzően nehéz helyzetben lévő kistelepüléseken működnek, a középiskolák pedig városokban, Budapesten, Gyöngyösön, Dombóváron és Devecserben találhatók. A gyerekek döntő többsége hátrányos helyzetű, több figyelmet és a hagyományos pedagógiai feladatokon túl komplex munkát igényel a felzárkóztatásuk.

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyre több felzárkózó településen vállal óvoda- és iskolafenntartó szerepet, mert a leghátrányosabb helyzetű településeken komplex, gyermekközpontú programra és innovatív megoldásokra van szükség a gyerekek felzárkóztatásához – indokolta három új intézmény átvételét Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A gyermekközpontú pedagógiai szemlélet egyik modellje az iskola és az óvoda közötti zökkenőmentes átmenet megteremtése, ami ott a legkönnyebb, ahol a Máltai Szeretetszolgálat működteti mindkét intézményt, idén szeptembertől Tarnabod, Gyulaj, Tiszabő és Tiszabura után már Nyírpilis is ezek közé a települések közé tartozik.

Az új tanévben projekt szemléletű oktatás kezdődik a gyöngyösi máltai szakképzőben: a 9.évfolyamon tanulók már nem tantárgyakat tanulnak, hanem projekt alapú képzésben vesznek részt, a tanév egy négyhetes előkészítő hónappal indul, amit hathetes ciklusokban szakmai projektek követnek, és ezekhez rendeződnek a közismereti tárgyak is.

A Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskolájában orientációs évfolyam indul szeptembertől, amely az alapkészségek fejlesztésére, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciákra, és pályaorientációs tevékenységekre épül, kiemelt figyelmet fordítva a 21. századi munkavállalói kompetenciák – mint például az együttműködés, a csapatmunka, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakma választásán túl a szakma megtanulásához szükséges alapokat is megszerezzék. Az intézménybe járó ukrán és venezuelai diákok számára induló orientációs képzés középpontjában a magyar nyelv oktatása és szakmák megismertetése áll, hogy mielőbb felzárkózzanak kortársaikhoz, és sikeresen kapcsolódhassanak be a magyar szakképzésbe.

Az általános iskolából kimaradt fiataloknak segít a hiányzó végzettség megszerzésében, valamint részszakképesítést is ad a gyulaji általános, és a dombóvári középiskolában induló Dobbantó program. A segítő program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai oktatásban lemaradó, vagy a 16. évüket már betöltött fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A Dobbantó programban érintett fiatalok műhelyiskolai képzésben folytathatják a tanulmányaikat, ahol részszakmát szerezhetnek. A program, és a rá épülő műhelyiskolai képzés jelenleg a leggyorsabb, legolcsóbb módja az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok vagy felnőttek számára, hogy a hiányzó iskolai végzettséget megszerezzék, a szakképzésbe vagy a munkaerőpiacra visszatérhessenek.

Szeptembertől folytatódik a tanítás megújulását célzó digitális projekt is a máltai általános iskolákban. Az aktív tanulást és a 21. századi kompetenciákat középpontba állító, digitális pedagógiai szemléletváltást célzó projekt a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból, összesen 60 millió forintból indult, célja, hogy a máltai általános iskolák 3-8. évfolyamán tanuló diákok számára támogató tanulási környezetet alakítson ki. Az adományokból az elmúlt tanévben alkotópedagógiai műhelyt rendeztek be Tiszaburán, Gyulajon pedig folytatódnak a robotika foglalkozások. Radikálisan megújul a matematika tanítás is: szeptembertől az ismereteket játékos formában tanító Matific program segíti diákok tudásának elmélyítését.

Fotó: Kovács Bence