A hagyományos tanítási modelltől eltérő, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segítő innovatív pedagógiai megoldások a diákok mérhető teljesítményében is megmutatkoztak a most záruló tanévben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közoktatási intézményében.

157 diák ballagott el a máltai általános iskolákból a 2023/24-es tanév végén, s közülük a korábbiaknál többen, 39-en érettségit adó középiskolában folytatják tanulmányaikat. A felzárkózó településen élő diákok minden eddiginél több programban – sítáborban, erdei iskolában, tehetségkutatón- vehettek részt és számos szakképzési innováció is sikerrel debütált.„A hangadók lecsendesedtek, a visszahúzódók nyitottabbá váltak, a személyes gondok kibeszélése felszabadító volt, a közösséghez tartozás érzése biztonságot nyújtott. A projektfeladatoknak már közösségként álltak neki, és még fontosabb, hogy szerettek részt venni benne” – így értékelte a projektoktatásban szerzett első éves tapasztalatait az MMSZ Károly MMSZ Károly Róbert Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium egyik tanára, aki a tananyagok elsajátítását is jóval hatékonyabbnak tapasztalta, mondván: ha a matematikai arányosságot úgy tanulja meg a diák, hogy kiszámolja, hány deka liszt kell húsz embernek való lepénykenyérhez, akkor maradandóbb ismeretre tesz szert, mint a tankönyvi száraz példákból”. A tanulmányi eredményekben is jól látható eredményekkel zárult a gyöngyösi és devecseri szakképzőben elindított projektoktatás első éve. Az MMSZ Károly Róbert Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium 9. szakképző évfolyamán például a tanulmányi átlag a kereskedelmi ágazatnál 3,2-ről 4,71-re, míg a vendéglátás- turizmus ágazatban 3,3-ról 4,25 századra javult. A tavalyinál sokkal jobban sikerültek az ágazati vizsgák is és az idei évben egyetlen diák sem bukott meg.
Hasonlóan jó tapasztalatokat szereztek az új oktatásszervezésnek köszönhetően Devecserben is, a diákok egyéni fejlődése szembetűnő volt és az is, milyen jó közösséggé fejlődtek az első év végére.

A Máltai Szeretetszolgálat iskolái és óvodái jellemzően nehéz helyzetben lévő kistelepüléseken működnek, a középiskolák pedig városokban, Budapesten, Gyöngyösön, Dombóváron és Devecserben találhatók. A gyerekek döntő többsége hátrányos helyzetű, több figyelmet és a hagyományos pedagógiai feladatokon túl komplex munkát igényel a felzárkóztatásuk. Éppen ezért keresi a máltai Iskola Alapítvány folyamatosan azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan lehet oktatni a felzárkózó településen élő diákokat és azt is, hogyan lehet a sikeres iskolai pályafutás elérése érdekében a tanulási utakat minél rugalmasabbá tenni.

Sikerrel zárult a hiányzó általános iskolai végzettség és szakma megszerzését lehetővé tévő Dobbantó program is Gyulajon, amelyben 15-en vettek részt, 9-en helyből és 6-an a környező településekről érkeztek. Valamennyien munka mellett végezték a képzést, amelynek a szakmaszerzéshez szükséges kompetenciákra való felkészítés volt az elsődleges célja. A 15 főből egy fő morzsolódott le, a többiek tanúsítványt kapnak a program elvégzéséről, ami arra jogosítja őket, hogy műhelyiskolába lépjenek tovább a dombóvári máltai szakképzőben – amelynek kihelyezett képzése volt a Dobbantó program Gyulajon – és ott cukrászsegéd, szakácssegéd, pincérsegéd, lakástextil-készítő, fémipari gyártás előkészítő részszakmát szerezzenek.

Ugyancsak a gyulaji és dombóvári máltai intézmények együttműködésének eredménye volt, hogy a gyulaji hetedik és a nyolcadik osztályosok felváltva utaztak egész évben Dombóvárra, hogy a tananyagot képzett fizika- és kémiatanár adhassa át a gyerekeknek. Az „életre nevelés” jegyében pedig kreatív délutáni pályaorientációs foglalkozásokon vettek részt a gyulaji tanulók, miközben szokták a középiskola légkörét is.

 Az Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskolájában orientációs évfolyam indult szeptembertől az intézményben tanuló ukrán és venezuelai diákok számára. Ennek a képzésnek a középpontjában a magyar nyelv oktatása és szakmák megismertetése állt, hogy a külföldi diákok mielőbb felzárkózzanak kortársaikhoz, és sikeresen kapcsolódhassanak be a magyar szakképzésbe. A 2023/2024-es tanév során 32 tanuló fordult meg az orientációs osztályban, hosszabb ideig 26 tanuló – 15 venezuelai, 5 ukrán, 3 örmény, 3 pakisztáni – vett részt a képzésben. Közülük 12-en tervezik, hogy Magyarországon maradnak és a 3 éves szakképzésen folytatják tanulmányaikat. A többiek még bizonytalanok vagy visszamennek hazájukba, illetve tovább költöznek. A 14-21 éves diákok nagyon eltérőek voltak, ezért több órát szántak az óbudai tanárok az interkulturális kommunikációra, érzékenyítésre, egymás megértésére és elfogadására, egymás kultúrájának és szokásainak megismerésére és elfogadására. Nagyon fontos volt a pszichológiai megsegítése, lelki támogatása, meghallgatása az olykor háborús helyzetek legkeményebb régióiból érkező tanulóknak. A magyar gyerekeket is meg kellett tanítani az elfogadásra, befogadásra, hogy ne migránsnak titulálják őket.

Folytatódott a tanítás megújulását célzó digitális projekt is a máltai általános iskolákban. Az aktív tanulást és a 21. századi kompetenciákat középpontba állító, digitális pedagógiai szemléletváltást célzó projekt a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból, összesen 60 millió forintból indult, célja, hogy a máltai általános iskolák 3-8. évfolyamán tanuló diákok számára támogató tanulási környezetet alakítson ki.  A tanév során a máltai általános iskolákban dolgozó tanárok olyan új, támogató szoftvereket és alkalmazásokat ismerhettek meg és próbálhattak ki, amelyek segítségével színesíthetik az óráikat, hatékonyabban tudják átadni az ismereteket. A Redmenta alkalmazás – amihez előfizetést biztosított a program 60 tanár számára – segítségével például változatos, online kitölthető feladatokat tudnak létrehozni diákjaik számára. Gyulaj után pedig Tiszabőn és Sajókazán is kipróbálhatták a Revolution Robotics – robotika szakkört a gyerekek.

A matematikai ismereteket játékos formában tanító Matific programot a máltai tanulók jelentős része otthon is aktívan használta a felzárkózó települések falvaiban, éppen úgy, mint az ország bármely nagyvárosában. Ez meg is látszott a világ legnagyobb online matematika versenyén, a Matific olimpián elért, országos szinten is szép eredményeken. A 426 induló között, megelőzve számos nagyvárosi iskolát, a tarnabodi Máltai Óvoda és Általános Iskola a 23. helyet szerezte meg az országos rangsorban. A gyulaji MMSZ Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda 96., a sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola a 177., míg a Tiszabői Általános Iskola a 199. lett.