Óriási megtiszteltetésben részesült nemrég az MMSZ Zalakomári Óvoda, amely az elsők közt vehette át „A gyermek mindenek felett álló érdekeit képviselő óvoda Körmöci Katalin-vándordíjat”. Az elismerés hátterének és az odaítélésig vezető útnak a részleteibe a mostani nevelési évtől kezdve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által fenntartott intézmény óvodavezető helyettese, a pályázat koordinálását végző Karancz Zoltánné Andrea segítségével nyerhetünk bepillantást!

„Az Óvodai Nevelés szakmai, módszertani folyóirat oldalainak forgatása közben akadt meg a szemem Körmöci Katalin fényképén. Mindig is szívesen olvastam az általa publikált cikkeket, hiszen a bennük preferált szakmai értékek hozzám is közel állnak. Most szomorú, de ugyanakkor felemelő céllal került a fényképe az általa olyan sok éven keresztül szerkesztett újságba. Az örök emlékezés és tisztelgés céljával, munkásságának, pedagógiai hitvallásának terjesztése érdekében pályázatokat, vándordíjakat alapított a folyóirat jelenlegi főszerkesztője, Hornyán Anna a Sprint Kiadó támogatásával. Közülük az egyik az első pillanattól fogva magával ragadott. A gyermek mindenek felett álló érdekeit képviselő óvoda cím egy olyan elismerés, mely az én véleményem szerint egy óvoda alkalmazotti közösségének a legnagyobb, legértékesebb” – fogalmaz az elnyert díjjal kapcsolatban Karancz Zoltánné Andrea.

Mint felidézte, évekkel ezelőtt egy kutatómunka során rátalált egy 1991-ben született, megsárgult, írógéppel írt vezetői beszámolóra. Nagyon jó szívvel olvasta az abban megfogalmazott, mára már természetessé vált törekvéseket az anyás befogadás, a kötetlen tevékenységek és az érzelmi nevelés prioritásával kapcsolatban. A több mint három évtizeddel ezelőtti nevelőtestület tagjai több módszer kipróbálása után úgy döntöttek, hogy nem a könnyebbik utat választják, s átvesznek egy mások által készített programot, hanem egy a zalakomári gyermekek szükségleteinek megfelelőt dolgoznak ki saját maguk. Így született az intézmény „Együtt az úton” pedagógiai programja, melynek szellemisége már akkor a gyermekek mindenek felett álló érdekeit képviselte.

Ez a több évtizede tartó elhivatottság, karöltve a jelenlegi pedagógusi közösség munkájával, magától értetődővé tette, hogy pályázniuk kell a frissen alapított díjra. És bár ehhez a bemutatkozó Word-dokumentumon kívül már minden adott volt, így is jókora szervezést igényeltek az előkészületek. „Három év dokumentációját kellett az irattárunkból leporolnunk, melyekben megmutattuk, hogy óvodánk minden csoportjában az Óvodai nevelés országos alapprogram szellemiségét tükröző munkát végzünk. Lelkesedésem az egész testületre átragadt, izgatottan kerestük a legmegfelelőbb képeket, videókat. Szerettük volna megmutatni magunkat a szakmai bizottságnak, visszacsatolást kapni a napról napra végzett munkánkat illetően. Az elkészült szöveges dokumentumban intézményünk bemutatásán kívül megjelentek azok a tevékenységek, elvek, amelyek mentén szerveződnek a mindennapjaink” – jegyzi meg az óvodavezető helyettes.

A Zalakomári Óvoda munkatársai akkor kezdték elhinni, hogy az álmuk valósággá válhat, mikor az említett Hornyán Anna örömmel értesítette őket. hogy az ország különböző megyéiből pályázó óvodák közül ahhoz a háromhoz tartoznak, melyek pályázatukkal felkeltették a szakmai bizottság érdeklődését. Személyes látogatással tisztelték meg az intézményt, hogy betekintést nyerhessenek a csoportok életébe. Szakmai beszélgetésekre nyílt lehetőség, amelyek során az ítészek meggyőződhettek az ottani közösség erejéről, valamint a gyermekek szeretetén alapuló, közös elveket valló, egymást segítő, támogató hozzáállásáról.

A kitüntető címmel jár az is, hogy a nyertesek a pedagógiai hitvallásukat megfogalmazhatják a díj emlékkönyvében. Az intézménynél hiszik, hogy csak olyan légkörben lehetnek fogékonyak a gyermekek testi, lelki szükségleteire, ahol ők maguk is jól érzik magunkat, ahol tudják, hogy fontos tagjai a közösségnek, s együtt, egymást segítve haladnak a közös úton. „Gyermekkertükben” elfogadják a gyermekek különbözőségét, ennek szellemében pedig Friedrich Fröbel 19. századi pedagógus, az első németországi óvoda alapítójának gondolataira esett a választásuk: „van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa. Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges mindegyik egyedi. Nem hasonlíthatom össze őket egymással. Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska. Csak más. Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje. Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben, a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk, és gyönyörködöm bennük, ahogyan nőnek, erősödnek, kivirágzanak.”

Az MMSZ Zalakomári Óvodánál biztosak abban, hogy a most elnyert elismerés további ösztönzést, lendületet ad mindennapi nevelő-oktató munkájuk végzéséhez, egyúttal megerősíti őket abban, hogy jó úton haladnak. Méghozzá egy olyan úton, amin immár velünk közösen járnak. Éppen ezért különösen örülünk annak, hogy Karancz Zoltánné Andrea elmondása szerint a fenntartóváltásnak már az eltelt rövid idő ellenére is akadnak érezhető pozitívumai. „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány szellemisége, a segíteni akarás, a támogatás a mi óvodánk befogadásában is megmutatkozott. Pozitív változást hozott, hogy nemcsak emberileg, de szakmailag is hasonló gondolkodású munkatársakkal dolgozhatunk. A működéshez, eredményesebb munkához minden jogi, szakmai és dologi segítséget megkapunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány mint fenntartó számára is fontos, hogy intézményünkben minden dolgozó jól érezze magát, szavaikkal, tetteikkel megerősítenek, ösztönöznek s támogatnak bennünket, beleértve a minőségi munka anyagi ösztönzését is” – zárta gondolatait az óvodavezető helyettes.

Cikkünket úgy kezdtük, hogy intézményünk „óriási megtiszteltetésben részesült”, és bízunk benne, hogy a fentieket olvasva látható, hogy ez olyasfajta elismerés, amelyhez rengeteg ember folyamatos, odaadó munkája és példás hozzáállása kellett. És amennyire az MMSZ Zalakomári Óvodánál büszkék arra, hogy intézményük jó hírnevét öregbíthették, annyira büszkék vagyunk mi is, hogy példamutató tevékenységükkel immár a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány családját erősítik.