A Jelenlét program kiterjesztése három településre

 

Projekt azonosító száma:                             EFOP-5.2.4-17-2017-00012

Kedvezményezett neve:                              Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Konzorciumi partnerek neve:                    Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány,

Prügy Község Önkormányzat

A projekt megvalósításának kezdete:                                    2018.05.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:                          2022.07.29.

Támogatási összeg:                                                                       299 028 961 Ft

Támogatás mértéke:                                    100%

Megvalósítás (fő)helyszíne:                        3295 Erk, Fő tér 1.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléte igen kiterjedt, az ellátási formák és intézményes ellátások sokszínűsége jellemzi. Az intézményes ellátásokon túl, az MMSZE egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a jelenléten alapuló komplex szociális modellprogramjai révén a szegregátumok, leszakadt települések felzárkóztatása területén. A Jelenlét program a mélyszegénységgel érintett, gettósodott területeken kíván hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani azoknak a rászorulóknak, akiknek túlnyomó többsége a nem megfelelő lakhatás mellett súlyos munkavállalási és megélhetési gondokkal, sok esetben etnikai kirekesztéssel is küzd.
Alapvető célkitűzés a képessé tevés. Olyan komplex programok megvalósítása, amelyek a felmerülő szociális problémákra fókuszálnak, és ad hoc lépések helyett hosszú távú, fenntartható megoldást jelentenek. Tevékenységünk alapja az aktív, állandó szociális munka a célterületen, a célcsoport lehetőségekhez mért legteljesebb bevonása a munkafolyamatokba.
A projekt célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások adaptálásával járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához.
A három kiválasztott település az ország leghátrányosabb helyzetű települései tartozik.

Tevékenységeink

A projektünk célja kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációja (adaptációs kísérlet) a társadalmi ellátórendszerek különböző területein.
A projekt innovatív beavatkozásokat kíván megvalósítani, amelyek a helyi problémák újszerű megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben járulnak hozzá.
Az adaptációnk a következő területekre koncentrál:
• családokat érintő szolgáltatások, különös tekintettel a gyermekekre
• egészség megőrzése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,
• egész életen át tartó tanulás támogatása,
• szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét fejlesztése
• társadalmi felzárkózás és befogadás, ezen belül:
o kisebb települések elszegényedése, elnéptelenedése,
o marginalizálódott társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági integrációja,
o a közszolgáltatások (egészségügyi és közérdekű szociális szolgáltatások) elérhetőségének és minőségének javítása,
o adósság rendezési/ kezelési tanácsadás,
o bűnmegelőzési és drog prevenció, valamint
o családtervezés, családi életre való felkészítés
A projekt keretében elérni kívánt részcélok a következők:
• Kísérleti szinten (pilot) már igazoltan bevált módszerek szélesebb körű adaptációjának megvalósítása
• Az adaptációs rendszer megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása és működtetése
• Az adaptációs kísérlet eredményes megvalósítása érdekében helyi és/vagy szakmai együttműködések létrehozása
• A projekt keretében megvalósult adaptációs kísérletek további alkalmazásának előkészítése.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány projekt keretében vállalt tevékenységei:

  • Képzések szervezése, lebonyolítása a projekt teljes időszaka alatt

A Jelenlét program módszertanához kapcsolódó akkreditált képzés megtartása (“Érzékenyítő tréning a Jelenlét módszertan alkalmazásához”).

  • Szakértői szolgáltatás keretében veszünk szupervízió biztosítása, egyfelől a szakmai megvalósítók, másrészt a projekt célcsoportját is képező helyi szakemberek részére.

Programjaink

A projekt keretében az MMSZE Jelenlét programját indítanánk el három településen, Prügyön, Erken és Ózdon. Az elismert, Magyar Örökség díjas Jelenlét program jelenleg mintegy 16 helyszínen zajlik valamilyen formában, és a legutóbbi évek előrelépéseinek köszönhetően 4 településen (Tarnabod, Gyulaj, Tiszabő, Tiszabura) viszünk a teljes településre kiterjedő komplex programot, az intézményes ellátások jó részét is koordinálva, növelve a gyerekek esélyeit a fogantatástól a foglalkoztatásig terjedő íven. Célunk, hogy minél több hátrányos helyzetű településen váljanak elérhetővé a program nyújtotta szolgáltatások minél szélesebb spektrumban, elsősorban a gyermekekre fókuszálva, hogy más életperspektívát tudjunk nyújtani a leghátrányosabb helyzetű területeken felnövekvő generációknak. Programunkkal főként a mélyszegénységgel érintett, gettósodott területeken kívánunk hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani azoknak a rászorulóknak, akiknek túlnyomó többsége a nem megfelelő lakhatás mellett súlyos munkavállalási és megélhetési gondokkal, sok esetben etnikai kirekesztéssel is küzd.

 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen:

iskolaalapitvany@maltai.hu