A korábban említett módosítási kérelem 2020. május 13-án lépett hatályba. A műszaki tartalom és a megvalósítási helyszín változása miatt a közbeszerzési dokumentáció átdolgozása is szükségessé vált annak érdekében, hogy az ajánlattételi felhívás előkészítése megtörténjen. A körülmények tükrében világos, hogy a projektet az eredeti határidőig nem lehetséges megvalósítani.

A tervezett műszaki tartalom módosítása és a megvalósítási helyszín változása előre nem látható volt, ezért úgy véljük, a közbeszerzési eljárás elhúzódása a projektgazdán kívül álló okok miatt következett be. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány mint kedvezményezett természetesen továbbra is elkötelezett a megoldás iránt, és a jövőben is mindent megtesz majd, hogy a projekt végül eredményesen záruljon, és a tiszaburai diákok a korábbinál lényegesen jobb feltételek mellett tanulhassanak.