Az EFOP-4.1.5-16-2017-00080 számú projekt előkészítési szakasza 2019-ben lezajlott, beleértve a megvalósíthatósági tanulmány összeállítását, valamint a műszaki tervek elkészítését, továbbá a projektmenedzsment-szervezet tagjainak kiválasztását.

Az ajánlattételi felhívás 2019. szeptember 27-én jelent meg, az ajánlattételi határidő 2019. október 14-e volt, a helyszínbejárásra pedig 2019. október 4-én került sor. A felhívást három alkalommal is módosítani kellett, majd 2019. november 27-én a közbeszerzési eljárás visszavonásra került, amelyet a műszaki tartalom változása indokolt.